Staldregler

Staldregler

Ridehusregler: 😲

Mandag til fredag alm. ridning fra 07:00 - 22:00

Lørdag løsspring fra 07:00 - 12:00 herefter alm. ridning til 21:00

Søndag alm. ridning fra 07:00 - 21:00

Der må gerne rides mens der er undervisning, hvis bare der tages hensyn til dem der får undervisning

Der må IKKE være løse heste i ridehuset, unden opsyn

Kommer der andre ind i ridehuset mens man longerer eller springer, spørger man om man ikke kan få lov til at ride færdig.
Vil man gerne longere mens andre rider i ridehuset, spørger man om lov, og tager hensyn!
HUSK at banke på porten inden du går ind.

Der er springmateriale til rådighed i ridehuset, og disse kan benyttes efter aftale med de andre ryttere i ridehuset! Alle spring skal ALTID fjernes efter brug.

Ridehuset bliver harvet og ordet efter behov.

Husk at slukke lyset efter færdig brug!

Regler i stalden:

Hesteejeren skal minimum muge hver 2. dag. 
Man skal ALTID feje efter sig selv om sin hest, når man har stået på staldgangen eller muget.
Sørger for at afløbene i vandspiletorvene er fejet rene, ellers tilstopper det.
Er man i stalden når der skal lukkes ind/ud må man meget gerne hjælpe til.
Det er tilladt at have hund med, dog SKAL den føres i snor, da der er katte på stedet, og ikke alle kan lide hunde.
Al råben og skrigen frabedes da det er levende dyr vi omgås.
Man færdes stille og roligt på gårdspladsen, både til fods og i bil.
Tager hensyn til hinanden, og opfør sig pænt over for hinanden.
Rydder op efter sig selv, DIN MOR ER HER IKKE!

Hesteejerens forpligtelser:

Der skal udvises rolig og betænksom adfærd på området, det betyder at man ikke løber eller råder i stalden.
Sidste mand slukker lyset i stalden, og tændes efter behov, det vil sige man har ikke fuldt blus på hele stalden på højlys dag.
Feje staldgangen efter brug, både før- og efter man rider ud.
Tale pænt til hinanden, snak ikke grimt om hinanden i krogene.
Ikke blande sig i andres hestepasning.
Vis respekt for hinandens udstyr, ting der flyder på gulvet skal fjernes.
IKKE ryge i stalden, der er ophængt askebærer foran stalddøren. 
Rygning i ridehuset kan finde sted på bænken ved porten. Husk at bruge den opstillede askespand til aske og skodder, ikke papirkurven!
De opstillede skraldespande er ikke til hestemøg og halm, KUN brændbart!
Halmbånd skal smides i skraldespanden, opfej skal på møddingen.
Skån venligst gårdspladsen for hestemøg, når du kører møg på møddingen.
Efter besøg af smed skal der fejes op, og affaldet puttes i den røde container der er placeret ved værkstedsporten.
Al færdsel på stedet er på EGET ansvar!

Fordring: 

Hesteejeren er forpligtet til at sørge for, at der står spande klar med foder i foderrummet, med hestens navn på. 


Betaling og opsigelse:

Staldlejen betales forud hver den 1. i måneden. Falder den første på en søndag/helligdag, betales der førstkommende hverdag. 
Overholdes dette ikke, pålægges der et gebyr på 100 kr.
Der betales et depositiom på 1000,-
Opsigelsen kan ske gensidigt med 1 måneds varsel.
Ejeren er forpligtet, umiddelbart efter fraflytning, til at rengøre sin boks.
Udlejer kan dog opsige hesteejeren til enhver tid! - hvis der er tale om grov misligholdelse af betalings betingelser eller groft brud på staldreglerne.

Ansvar og forsikring:
  
Stald-Vesterskov er ikke ansvarlig for tyveri og brand. 
Hesteejeren er forpligtet til at have ansvarsforsikret sin hest, da dette er lovpligtigt.
Skader på hesten forvoldt i stalden eller på folden er ejers ansvar.

Sadelrum:

Hesteejeren får tildelt et aflåseligt skab, samt en sadelknægt pr. opstaldet hest. 
Der må ikke ligge dækkener, underlag samt andre genstande og flyde på gulvet.
Da der er varme i sadelrummet, bedes dørene venligst holdes lukket. 
Og der bedes venligst holdes orden, da vi alle sammen skal kunne holde ud at være der.

Toilet og badeværelse:

Toilettet skal altid efterlades i samme stand som det forefindes. Ved toiletdøren hænger en seddel, hvor man kan skrive sig på hvis man har gjort rent. 
Det er en fælles opgave for alle der benytter toilettet at rengøre det, dette skal selvfølgelig ikke gøres dagen efter en anden har gjort det. Luk døren efter brug, ellers bliver lyset ved at tænde.
Mudrede støvler bedes venligst tages af, før man går ind.